ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สามารถสมัครทางออนไลน์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสถิติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สามารถสมัครทางออนไลน์ 

- 2.1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

- 2.2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/