ถ้าลูกจ้างทำงานในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยายเขตพื้นที่หรือไม่


ไม่ต้องขอขยายพื้นที่ แต่ต้องเป็นนายจ้างรายเดียวกัน หากจะทำงานข้ามจังหวัดจะต้องขอเพิ่มท้องที่ในการทำงาน

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง เรียกดูข้อมูล
การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ เรียกดูข้อมูล
 < 1 2