แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร


ไปติดต่อที่สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เพื่อรับหนังสือเดินทางแล้วตรวจลงตราวีซ่าและขออนุญาตทำงานที่ สจจ./สจก. 1 – 10 ต่อไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง เรียกดูข้อมูล
การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ เรียกดูข้อมูล
 < 1 2