กรณีลูกจ้างเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง แล้วลูกจ้างมีปัญหากับนายจ้างที่ต่างประเทศ (โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด) มีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง ?


 1. คนงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ ขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย ในประเทศที่ทำงาน ปัจจุบันมีสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง ใน 13 ประเทศ โดยสำนักงานแรงงานแต่ละแห่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคนงานไทยในเขตพื้นที่ ดังนี้

  • สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (ริยาด) ดูแลพื้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต บาห์เรน จอร์แดน เยเมน อิรัก ซีเรีย เลบานอน
  • ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ดูแลพื้นที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน อิหร่าน
  • สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ดูแลพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น
  • สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ดูแลพื้นที่ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า หมู่เกาะเซาท์ แปซิฟิค และสาธารณรัฐปาเลา ทิเนียน
  • สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2) (ไทยเป) ดูแลพื้นที่เมืองไทเป จี้หลง เถาหยวน อี้หยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ ไถจง ฮวาเหลียน หนานโถว เหลียนเจียง และจินหมิน
  • สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2) สาขาเมืองเกาสง ดูแลพื้นที่เมือง เกาสงไถหนาน เจียอี้ ผิงตง ไถตง เกาะผิงหู จางฮั่ว หยุนหลิน
  • สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ดูแลพื้นที่ประเทศมาเลเซีย
  • สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ดูแลพื้นที่ประเทศสิงคโปร์
  • สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ดูแลพื้นที่ประเทศบรูไน
  • ฝ่ายแรงงานประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ดูแลพื้นที่ประเทศอิสราเอล
  • ฝ่ายแรงงานประจำคณะทูตถาวร ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโซล ดูแลพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  • ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ดูแลพื้นที่ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี
  • ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ดูแลพื้นที่ประเทศลิเบีย กรณีคนงานไทยไปทำงานในประเทศที่ไม่มีสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้นๆ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งให้เหมาะสม ที่สุด เนื่องจากกฎหมายแต่ละประเทศจะไม่เอื้อให้แรงงานต่างชาติ
 2. การช่วยเหลือจะพิจารณาจากข้อตกลงตามสัญญาจ้างงานและเงื่อนไขเป็นหลัก

 3. หากมีข้อพิพาทกันระหว่างนายจ้างกับคนงานไทยหรือต้องเข้าช่วยเหลือ คนงานไทยจะต้อง มอบอำนาจให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานทูต/สถานกงสุล เป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจากคดีความมีระยะเวลายาวนาน บางครั้งคนงานไทยต้องเดินทางกลับประเทศ หากจะเดินทาง ไปกลับในการดำเนินการเรื่องคดีความจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action