นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด

ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด


นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด
ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน