นายสมบัติ โพธิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
นายสมบัติ โพธิวัฒน์


นายสมบัติ โพธิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน