พันจ่าเอก สันติ เกิดประสพ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พันจ่าเอก สันติ เกิดประสพ


พันจ่าเอก สันติ เกิดประสพ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-273-8210

FAX: 02-273-8217

E-mail: mwrf@doe.go.th