นายสนธยา กาลาศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
นายสนธยา กาลาศรี


นายสนธยา กาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

การติดต่อ

48-48/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร. 02-427-5918

Fax. 02-427-4113

E-mail: ar2@doe.go.th