นายวันชัย สาครมณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
นายวันชัย สาครมณีรัตน์


นายวันชัย สาครมณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

เลขที่ 5 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 0-2398-7615 0-2398-6612 ต่อ 22,25,26

FAX: 02-398-7019

E-mail: ar03@doe.go.th