นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด


นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

เลขที่ 7.9,11 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2948-6007-9, 0-2509-2590

FAX: 02-510-3602

E-mail: ar04@doe.go.th