นางสุนทรี วิลาทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
นางสุนทรี วิลาทอง


นางสุนทรี วิลาทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

เลขที่ 555/29-33 ม.13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 0-2540-7003-9

FAX: 02-540-7008

E-mail: ar05@doe.go.th