นางจรัสศรี สนามชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
นางจรัสศรี สนามชัย


นางจรัสศรี สนามชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ที่ตั้ง เลขที่ 24/6 อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้) ชั้น M ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2422-3916-19

FAX: 02-422-3913,15

E-mail: ar7@doe.go.th