นายสิทธิชัย วารีชนานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
นายสิทธิชัย วารีชนานนท์


นายสิทธิชัย วารีชนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

9/1 อาคารพลับพลาไชย อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยสารประจำทางสาย 1, 4, 15, 25, 53, 73, 47, 48, 204 สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีวัดมังกร

โทร.0 2221 7306,0 2221 7312,0 2221 7313

FAX: 02-221-7306

E-mail: ar8@doe.go.th