นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ


นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-617-6581-2 , 02-617-6566

FAX: 02-617-6570

E-mail: ar10@doe.go.th