งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
16-12-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 16-12-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
17-12-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 17-12-2020 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านสู่ตลาดแรงงาน 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านสู่ตลาดแรงงาน 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
17-12-2020 เวลา 09:30 น. ถึง 17-12-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
24-12-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 24-12-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
29-12-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 29-12-2020 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
19-02-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 19-02-2021 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยและนัดพบ Co-Payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยและนัดพบ Co-Payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
29-04-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 29-04-2021 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
02-08-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 06-08-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
18-08-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 18-08-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 ออนไลน์@หนองคาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย Online ผ่านระบบ zoom meeting สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 ออนไลน์@หนองคาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย Online ผ่านระบบ zoom meeting
23-08-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 24-08-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพออนไลน์ จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ผ่านช่องทาง กิจกรรมไลฟ์ (Live) Page Facebook:สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพออนไลน์ จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ผ่านช่องทาง กิจกรรมไลฟ์ (Live) Page Facebook:สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
23-08-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 31-08-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE
25-08-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 27-08-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาชีพออนไลน์ Krabi 2021 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ผ่านช่องทาง กิจกรรมไลฟ์ (Live) Page Facebook:สำนักงานจัดหางาน จ.กระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาชีพออนไลน์ Krabi 2021 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ผ่านช่องทาง กิจกรรมไลฟ์ (Live) Page Facebook:สำนักงานจัดหางาน จ.กระบี่
14-09-2021 เวลา 10:00 น. ถึง 16-09-2021 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพ สุพรรณบุรี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพ สุพรรณบุรี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE