นัดพบแรงงาน Co-Payment ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-11-2020 เวลา 11:00 น. ถึง 18-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบ Co-Payment จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
18-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 18-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่่่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่่่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่
23-11-2020 เวลา 11:00 น. ถึง 23-11-2020 เวลา 18:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร
24-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 24-11-2020 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
24-11-2020 เวลา 09:30 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
25-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Chainat Job Fair ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Chainat Job Fair ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท
25-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 15:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบ Co-Payment & Trang Job Fair ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง จ.ตรัง สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบ Co-Payment & Trang Job Fair ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง จ.ตรัง
25-11-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้างอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (บิ๊กซี) จ.หนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้างอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (บิ๊กซี) จ.หนองคาย
26-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
26-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมงาน Co-Payment นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล จ.กำแพงเพชร สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมงาน Co-Payment นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล จ.กำแพงเพชร
26-11-2020 เวลา 10:30 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ตึกคอม อุดรธานี จ.อุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ตึกคอม อุดรธานี จ.อุดรธานี
26-11-2020 เวลา 11:00 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 18:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment และนัดพบแรงงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 2 บริเวณ ด้านหน้าศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment และนัดพบแรงงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 2 บริเวณ ด้านหน้าศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
27-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ จ.สุพรรณบุรี
27-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบ Co-Payment วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบ Co-Payment วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง
27-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
27-11-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครขอเชิญเข้าร่วมงาน รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยจ้าง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครขอเชิญเข้าร่วมงาน รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยจ้าง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
28-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment ระยอง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ชั้น 1 อำเภอระยอง จ.ระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment ระยอง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ชั้น 1 อำเภอระยอง จ.ระยอง
28-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ๋องสอน ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม่) รัฐช่วยจ่าย...เอกชนช่วยจ้าง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สวนหมอกคำรีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ๋องสอน ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม่) รัฐช่วยจ่าย...เอกชนช่วยจ้าง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สวนหมอกคำรีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน
30-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 30-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน และการจ้างงานสำหรับผู้ว่างงาน ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมทินิดี อ.เมืองระนอง จ.ระนอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน และการจ้างงานสำหรับผู้ว่างงาน ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมทินิดี อ.เมืองระนอง จ.ระนอง