นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
01-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 01-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 043-971-320-1
05-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 05-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 077-355-422-3 ต่อ 25
11-04-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 075-348003
09-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 12:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณศูนย์อาหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9 ต่อ 15
09-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา/ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-460671 ต่อ 14
16-05-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 16-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-412-100 ต่อ 21
17-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 17-05-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ/ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-821-088-9 ต่อ 11
18-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 19-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบไอที สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ณ อาคารศรีบุญชูตรีทอง (รร.บุญวาทย์ฯ) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง//ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-265-050
23-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-05-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2560 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) ดินแดง กทม.
23-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 23-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 075-261-279
25-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 25-05-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-398-051
25-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 25-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา /ต่ิอต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด 074-314-845
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ /ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2245-2260
13-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
13-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054 511 721
14-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 14-06-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 032-322-261-2 ต่อ 112
16-06-2017 เวลา 11:00 น. ถึง 17-06-2017 เวลา 18:00 น. นัดพบแรงงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ณ Ballroom, Hall A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
27-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 28-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม /ติดต่อสำนักงานจังหวัด เบอร์ 034-744342
29-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 30-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบไอที สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ Terminal 21 korat, Terminal Hall 4 floor อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา/ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044 355 266-7 ต่ิ 104
29-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 29-06-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย /ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัด 0 4281 2594
 1 2 3 >  Last ›