งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-02-2022 เวลา 09:30 น. ถึง 18-02-2022 เวลา 15:00 น. ขอเชิญผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจร่วมนัดพบแรงงานออนไลน์ งานมั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจร่วมนัดพบแรงงานออนไลน์ งานมั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
03-03-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 04-03-2022 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย กิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภีชั้น 2 และชั้น 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (บริเวณจัดกิจกรรมฯ อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย กิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภีชั้น 2 และชั้น 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (บริเวณจัดกิจกรรมฯ อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3)
28-04-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 28-04-2022 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน phayao Job Fair 2022 นัดพบแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า สาขาพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน phayao Job Fair 2022 นัดพบแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า สาขาพะเยา
10-05-2022 เวลา 08:30 น. ถึง 10-05-2022 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18-05-2022 เวลา 09:30 น. ถึง 19-05-2022 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน งานมั่นคงกับคนมีคุณภาพ Online ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน งานมั่นคงกับคนมีคุณภาพ Online ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น.
23-05-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 24-05-2022 เวลา 15:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดเชียงราย 2565 วันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 บิ๊กซี เชียงราย 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานจังหวัดเชียงราย 2565 วันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 บิ๊กซี เชียงราย 1
24-05-2022 เวลา 08:30 น. ถึง 24-05-2022 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน เส้นทางมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานระยอง 2565 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน เส้นทางมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานระยอง 2565 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
24-05-2022 เวลา 10:00 น. ถึง 24-05-2022 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
31-05-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 31-05-2022 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริเวณตลาดทิพย์นิมิตร อาคาร B ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริเวณตลาดทิพย์นิมิตร อาคาร B ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
09-06-2022 เวลา 10:00 น. ถึง 09-06-2022 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน สาขา 1 (ชั้น 1 Jubilee) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน สาขา 1 (ชั้น 1 Jubilee)
10-06-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 10-06-2022 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
10-06-2022 เวลา 10:00 น. ถึง 11-06-2022 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดนนทบุรี Job Far @Nonthaburi วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟสโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดนนทบุรี Job Far @Nonthaburi วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟสโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
25-06-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 25-06-2022 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 2565 Chiang Mai Job Far 2022 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 2565 Chiang Mai Job Far 2022 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
20-07-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 20-07-2022 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามรูปภาพในลิ้งก์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามรูปภาพในลิ้งก์
11-01-2023 เวลา 08:00 น. ถึง 12-01-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
17-01-2023 เวลา 09:30 น. ถึง 18-01-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17-01-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 18-01-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย หางาน หาคน นนทบุรี 2023 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ WestGate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย หางาน หาคน นนทบุรี 2023 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ WestGate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
17-01-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 17-01-2023 เวลา 15:30 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
19-01-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 19-01-2023 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเช้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเช้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
14-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 14-02-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี
 1 2 3 >