นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-06-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 23-06-2020 เวลา 15:00 น. สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการสแกน LINE QR CODE สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการสแกน LINE QR CODE
16-07-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 16-07-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
14-08-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 14-08-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ประชารัฐร่วมใจ ให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
19-08-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 19-08-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
25-08-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 25-08-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "ร่วมใจสู้ภัย COVID-19" ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
28-08-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 28-08-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
21-09-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 21-09-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ห้างโวคกระบี่ ขอเชิญร่วมงาน KRABI JOB EXPO 2020 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ชั้นโวคพลาซ่า ห้างโวคกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ห้างโวคกระบี่ ขอเชิญร่วมงาน KRABI JOB EXPO 2020 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ชั้นโวคพลาซ่า ห้างโวคกระบี่
‹ First  < 2 3 4