นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-06-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 23-06-2020 เวลา 15:00 น. สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการสแกน LINE QR CODE สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการสแกน LINE QR CODE
16-07-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 16-07-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
‹ First  < 2 3 4