แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
23-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เบอร์ 02-509-7944
28-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 29-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เบอร์ 02-540-7004-5 ต่อ 18-19
29-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 29-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 074-614-141 ต่อ 18
30-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 30-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 0238374713
05-04-2017 เวลา 08:00 น. ถึง 05-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-417-016 ต่อ 21
05-04-2017 เวลา 08:00 น. ถึง 05-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎ์ธานี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 077-355-422-3 ต่อ 25
11-04-2017 เวลา 00:00 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-283-045-6 ต่อ 110
11-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเชียงรายมอลล์ ทวียนต์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
11-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9
11-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-716-075-6 ต่อ 20
11-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-736-219-21 ต่อ 16
03-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 03-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เบอร์ 02-540-7004-5 ต่อ 18-19
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-612-834 ต่อ16
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-613-037
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 035-535-388 ต่อ 103
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-666-538
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-887-264
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 039-530-840-1
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เบอร์ 02-422-3916-9 ต่อ 117
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-355-266-7 ต่อ 102
 < 1 2 3 4 >