แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแพร่ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-511-721
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-283-045-6 ต่อ 110
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-716-075-6 ต่อ 20
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 036-420-365 ต่อ 16
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารหลักสี่พลาซ่า ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เบอร์ 02-910-0944
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ห้างสรรสินค้าเอ็นเค ช้อบปิ้งมอลล์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-460-671 ต่อ 14
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเชียงรายมอลล์ ทวียนต์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
09-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9
10-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 10-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-413-035-6
16-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 16-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-257-036
17-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 17-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 045-614-124 ต่อ 108
18-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 18-05-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-412-860-1 ต่อ 21
12-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 12-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-736-219-21 ต่อ 16
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเชียงรายมอลล์ ทวียนต์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานพิษณุโลก /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-283-045-6 ต่อ 110
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 043-813-229 ต่อ 14
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-460-671 ต่อ 14
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-613-037
13-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-716-075-6 ต่อ 20
14-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-06-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 032-326-082
 < 1 2 3 4 >