แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
22-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 22-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง Star Center (ตึกใหม่ ชั้น 2) /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-694-030
11-07-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 11-07-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 039-530-840-1
08-08-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-355-266-7 ต่อ 102
08-08-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-716-075-6 ต่อ 20
08-08-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแพร่ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-511-721
08-08-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-613-037
08-08-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเชียงรายมอลล์ ทวียนต์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
12-09-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 12-09-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเชียงรายมอลล์ ทวียนต์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
14-09-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-09-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27-11-2018 เวลา 09:34 น. ถึง 27-11-2018 เวลา 09:34 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
‹ First  < 2 3 4