รายการ ประเภท
จัดหาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายห้องระบบคอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ - สจก.4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๓ ของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก จำนวน 1,000 ใบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวีดีทัศน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือนแรงงานไทยคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
10 สิงหาคม 2559 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบ ! พาแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจดทะเบียนก่อนหมดเขต 31 กรกฎาคม 2559 และ 22 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 383 384 385 386 387 >  Last ›