รายการ ประเภท
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เจที คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส.ที.ดี.789 จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
รมว เฮ้ง ห่วงผู้ประกอบการภูเก็ต สั่งกรมการจัดหางาน เร่งช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอณุญาตทำงานและให้บริการรับคำร้องขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง เร่งบริษัทจัดหางาน สมัครสมาชิกกองทุนฯให้คนหางานต่างประเทศ หวังได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ใช้งานสะดวกผ่าน e-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รมว.เฮ้ง จัดงาน ช้อปของที่ใช่...ให้คนที่ชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 อัตรา และปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 2 อัตราด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญร่วมงาน “ช้อปของที่ใช่...ให้คนที่ชอบ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิก โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องทำงานกลุ่มงานพัสดุ ชั้น 11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›