รายการ ประเภท
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไต้หวันจำกัดสิทธิ์ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ! สั่งเข้มตรวจสอบนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานแนะ ! แนวปฏิบัติแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานเผยรอบ 9 เดือน แรงงานไทยส่งเงินกลับประเทศเกือบ 95,000 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิะีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อราวัลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซี วาย ดับบลิว รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.คุณไทเกอร์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทรี มังกี้ส์ กรุ๊ป (2511) จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็นพี.สยาม จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน พีที คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานไทยกลับจากเกาหลี รีบขอคืนเงินประกัน (เทจิกึม) ด่วน !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สนง.สุภาวดี]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
กระทรวงแรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จับ ! ต่างด้าวเพิ่มอีก 2 ราย ทำงานผิดประเภท ผิดนายจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 313 314 315 316 317 >  Last ›