ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เดือนเมษายน 2563 ตัวเลขประชาชนขึ้นทะเบียน ขอใช้สิทธิกรณีว่างงาน เกือบ 300,000 คน
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
กกจ. ชวนแรงงานไทย ทำงานภาคประมง
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
กกจ.เผย จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อค งานขายของหน้าร้าน
กรมการจัดหางาน ถอดบทเรียนต่างชาติ ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
ยอดลงสมัคร ในโครงการ จ้างงานด่วน 45 วัน ทะลุเกิน 8,000 คน กรมการจัดหางาน ยอมรับยอดเกินเป้าหมาย
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์-บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด เปิดรับสมัครผู้รักอาชีพการขับรถ
ด่วน!! 3 วันเท่านั้น ... รีบสมัครทำงาน วันละ 300 บาทกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์-การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (ครูต่างประเทศ)
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
กกจ. ยื่นมือ พยุงแรงงาน โควิด-19 ทำ“จ้างงานระยะสั้น” รับวันละ 300 บาท
กกจ. ส่งเสริมอาชีพทำเงิน ช่วงวิกฤติ โควิด – 19
กรมการจัดหางาน เปิด Line Official : Service Workpermit ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานต่างด้าว
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›