ทางการกัมพูชา เปิดพิสูจน์สัญชาติ วันที่ 3 มกราคม 2561 นายจ้างและแรงงานขอรับคิวได้ตั้งแต่ 25 ธันวาคมศกนี้ RSS

 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ทางการกัมพูชาแจ้งว่าแรงงานกัมพูชาสามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร วันละ 650 คน สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดสงขลา เปิดวันที่ 4 มกราคม 2561 ดำเนินการได้วันละ 550 คน โดยขอให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาขอรับคิวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า แรงงานกัมพูชาที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติมีจำนวนทั้งสิ้น 616,282 คน ขณะนี้พิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 171,598 คน คงเหลือ 444,684 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694