ก.แรงงานเผย ! ระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้มากสุด RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเผยสถิติเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 5,732 คน นิยมไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 2,492 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจำนวนคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศ ขณะที่ยอดระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 44 คน โดยระงับไปเกาหลีใต้มากที่สุด

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีคนงานไทยเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ จำนวน 5,732 คน โดยไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 2,492 คน รองลงมาคือ เกาหลีใต้ 368 คน ญี่ปุ่น 335 ฮ่องกง 113 คน ตามลำดับ ขณะที่มีการระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศจำนวน 44 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.67 ซึ่งมีจำนวน 30 คน โดยประเทศที่ถูกระงับการเดินทางมากที่สุดเป็นเกาหลีใต้ รองลงมาเป็นบาห์เรน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชค สิงคโปร์ และกาตาร์ 

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ จึงขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าการไปทำงานต่างประเทศจะต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงาน มีสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองสัญญาจ้างจากหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศ ใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการทำงานไม่ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศจนต้องสูญเสียทรัพย์สินตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อน โดยสอบถามข้อมูล แจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-2278 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน