“บิ๊กอู๋” สั่งเดินหน้าหางานให้นักเรียน นักศึกษาทำช่วงพาร์ทไทม์ RSS

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมการจัดหางานเร่งหางานให้นักเรียน นักศึกษาทำช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ย้ำเด็กทำงานจะรู้คุณค่าของเงินและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้โลกอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ขณะเดียวกันสถานประกอบการยังได้ทำประโยชน์ต่อสังคม 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องไปมั่วสุ่มหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาต่อไป

ในปีที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้จัดหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงาน โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียน นักศึกษาจะทำงานได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยหากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกิน 150 บาท กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย 

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ในปี 2560 มีนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการจัดหางานจำนวน 13,297 คน และได้รับการบรรจุงาน 8,555 คน โดยส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษา รองลงมาเป็นปริญญาตรี ปวช. ปวส. และประถมศึกษาตามลำดับ โดยทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือพนักงานขายสินค้า แรงงานด้านการผลิต พนักงานต้อนรับ และบริกร ตามลำดับ ทั้งนี้ หากนักเรียน นักศึกษาประสงค์จะทำงานพาร์ทไทม์ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน