เตือน ! แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา รีบไปศูนย์ OSS ภายใน 31 มีนาคม 2561 RSS

 

กระทรวงแรงงาน ย้ำนายจ้างให้รีบพาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ ไปเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อได้สิทธิ์อยู่ถึง 30 มิถุนายน 2561 และรีบไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสามารถทำงานต่อไปได้อีกสองปี แต่ถ้าไม่ดำเนินตามขั้นตอนและภายในกำหนดเวลาจะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้

นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งมีอยู่ 80 แห่งทั่วประเทศ เป็นต่างจังหวัด 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ 1.ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2.อาคารเพชรเกษมทาวเวอร์ ใกล้ห้างบิ๊กซีเพชรเกษม เขตบางแค 3.ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น 6 และ 4.บริเวณชั้นล่างกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง โดยเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ รีบไปเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อได้สิทธิ์อยู่ถึง 30 มิถุนายน 2561 และรีบไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสามารถทำงานต่อไปได้อีกสองปีคือถึง 31 มีนาคม 2563 แต่ถ้าไม่ดำเนินตามขั้นตอนและภายในกำหนดเวลาจะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 

สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติเปิดให้บริการ 13 แห่ง เป็นสัญชาติเมียนมา 9 แห่ง ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง  2.จังหวัดสมุทรปราการ  3.จังหวัดตาก  4.จังหวัดระนอง  5.จังหวัดเชียงราย  6.จังหวัดเชียงใหม่  7.จังหวัดนครสวรรค์  8.จังหวัดสงขลา  สัญชาติกัมพูชา 3 แห่ง ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ระยอง  3.ปทุมธานี และสัญชาติลาว 1 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาพิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 988,798  คน เป็นกัมพูชา 157,232 คน ลาว  47,475 คน  เมียนมา 784,091  คน คงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 698,675 คน และขอย้ำอีกครั้งว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว อย่ารีรอเพราะหากพ้นกำหนดจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานต่อไปได้ ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน