12 ก.ค. 59 นัดพบแรงงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที 6 ชั้น M อาคารเอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) RSS

 

กรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ 12กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ชั้น M อาคารเอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ภายในงานประกอบด้วยงานนัดพบแรงงาน มีสถานประกอบการร่วม รับสมัครงานกว่า 10 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน “นัดพบแรงงาน” โดยมีสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานกว่า 10 บริษัท เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีน่าเฮ้าส์ จำกัด บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จำกัด บริษัท เมเจอร์ โบว์ จำกัด เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา เช่น พนักงานประจำสาขา พนักงานขายหน้าร้าน ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการฝึกหัด ผู้ช่วยหัวหน้าต่าง ๆ พนักงานการเงิน แคชเชียร์ พนักงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และรับลงทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
กรมการจัดหางานจึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 โทร. 0-2422-3916-19 ต่อ 119, 124 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694