โค้งสุดท้าย ! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใน 29 กรกฎาคม 2559 พ้นกำหนดพบผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน RSS

 

กรมการจัดหางานเตือนนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 29 กรกฎาคมศกนี้ ย้ำไม่มีการขยายระยะเวลาจดทะเบียนฯแต่อย่างใด พ้นกำหนด พบกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้จะครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วและจะไม่มีการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนฯ แต่อย่างใด ซึ่งยอดขณะนี้อยู่ที่จำนวน 936,250คน เป็นแรงงานต่างด้าว 916,259 คน ผู้ติดตาม 19,991 คน นายจ้าง 277,865 ราย โดยหลังจากครบกำหนดจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำผิดจะต้องถูกจับและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยนายจ้างมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ขณะที่แรงงาน ต่างด้าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกผลักดันส่งกลับจึงขอเตือนนายจ้างว่าอย่าเพิกเฉยหรือรอให้ถึงวันสุดท้ายเนื่องจากจะมีความแออัดมากและอาจไม่ได้รับความสะดวก โดยขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการนายจ้างไม่ต้องรอผลการตรวจแต่อย่างใด โดยสามารถนำใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพไปยื่นจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่จุดบริการชำระเงิน (Counter Service) หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 จากนั้นไปรายงานตัวและขอใบอนุญาตทำงานได้ที่ศูนย์ OSS ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ซึ่งในกรุงเทพมหานครมี 4 แห่งคือ 1) ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ชั้น T หลักสี่ แจ้งวัฒนะ 2) อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่ง สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 3) ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 4)บริเวณตลาดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก อย่างไรก็ตาม หากผลตรวจสุขภาพพบว่ามีโรคติดต่อร้ายแรง กรมการจัดหางานจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1694