ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 3 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 3 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าว รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 3 แห่ง คือ
1. บริษัทจัดหางาน เพิ่มเพ็ญ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1326/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 302/88 ซอยประชาชื่น 12 แยก1-2-22 ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2. บริษัทจัดหางาน เวิร์คแมน คลับ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1466/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1469 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
3. บริษัทจัดหางาน สตราติจิกส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1425/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 29 ซอยรามคำแหง 118 แยก 37 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
นายอารักษ์ ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-2278 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694