รมว.แรงงาน มอบเงินทดแทนแก่ญาติคนงานไทยที่เสียชีวิตในต่างแดน กว่า 4.9 ล้านบาท RSS

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเช็คเงินทดแทนให้แก่ญาตินายพงษ์ศักดิ์ มีแต้ม แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศสิงคโปร์ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และผู้แทนบริษัท RCL Shipmanagement Pte Ltd. ร่วมมอบเงินทดแทน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายพงษ์ศักดิ์ มีแต้ม อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ทำงานที่บริษัท RCL Ship management Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ตำแหน่งลูกเรือ โดยนายพงษ์ศักดิ์ฯ เสียชีวิตจากสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เนื่องจากเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจอุดตัน ซึ่งสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ให้การดูแลช่วยเหลือโดยประสานกับนายจ้างเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และต่อมากระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้แจ้งผลการสอบสวนว่าการเสียชีวิตของนายพงษ์ศักดิ์ฯ เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ดังนั้น ทายาทจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เป็นเงินจำนวน 204,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 4,990,000 บาท สั่งจ่ายในนาม นายน้อม มีแต้ม บิดาของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างทายาท โดยแบ่งสิทธิประโยชน์เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน คือ บิดา และบุตรของนายพงษ์ศักดิ์ฯ จำนวน 4 คน 

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลให้คนงานได้รับความคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์ อัตราค่าจ้าง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ กล่าวคือหากประสบภัย เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว หลบซ่อนหรือวิตกกังวลว่าจะถูกจับได้ เพราะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังเช่นกรณีตัวอย่างของนายพงษ์ศักดิ์ฯ เป็นต้น