กรมการจัดหางาน จับมือ ธ.กรุงเทพ จัดทำ TOEA Application บนสมาร์ทโฟน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ RSS

 

กรมการจัดหางาน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอาใจคนไทยไปต่างประเทศ ทำ TOEA Application ใช้งานบนมือถือ ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญสำหรับแรงงานไทย ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการแล้วตอนนี้ในระบบแอนดรอยด์ (Android) 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และที่กำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้ชื่อ “TOEA Application” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำให้โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในระยะแรกสามารถดาวน์โหลด TOEA Application ได้แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต เฉพาะในระบบแอนดรอยด์ (Android) ส่วนในระบบไอโอเอส (IOS) จะดำเนินการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับการให้บริการของแอพพลิเคชั่นนั้นจะให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประเทศต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ภาษา ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ ตลอดจนสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แรงงานคืนถิ่นที่กลับจากต่างประเทศ แนะนำการบริหารจัดการรายได้ของแรงงานไทย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพทั้งก่อนเดินทางและการโอนเงินกลับประเทศไทยได้ด้วย โดยแอพพลิเคชั่นจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผู้ไปทำงานต่างประเทศ และ 2.บุคคลทั่วไป  โดยวิธีการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลส่วนตัวก็สามารถใช้บริการได้แล้ว

อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า  หน้าที่ของภาครัฐคือ การเตรียมคน และผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ในขณะที่หน้าที่ของคนที่จะไปทำงานต่างประเทศคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี และพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านภาษา และสุขภาพต้องแข็งแรง ซึ่งการให้บริการ ของ TOEA Application นี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน