กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทจัดหางานฯ RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 2 บริษัท เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทฯ ดังกล่าว รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 บริษัท คือ

1. บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์ ลิงค์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. 1495/2558 ตั้งอยู่เลขที่ 87/120 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดหางาน จ๊อบคอนเน็คเตอร์ จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1128/2548 ตั้งอยู่เลขที่ 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้น 14 ยูนิต 1401 ห้อง 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทดังกล่าว ให้รีบแจ้ง นายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายอารักษ์ ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานที่จะไปทำงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694