เปิดมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัด “มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา” มีนายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์งาน  ด้วยระบบ IT กว่า 1,000 อัตรา มีการสาธิตอาชีพอิสระ พร้อมให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และให้บริการคลินิกแรงงาน ให้ผู้หางานเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวกและรวดเร็ว 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27–28 มิถุนายน 2562 โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการ

สร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งงานในวันนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาจัดขึ้น ภายในงานมีการจัดนัดพบแรงงานด้วยระบบ IT โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน      เว็ปไซต์ http://jobit.doe.go.th/Songkhlajobfair หรือสแกน QR CODE มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งาน 1,022 อัตรา จากนายจ้าง 30 ราย อาทิ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จำกัด บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล (ปทท.) จำกัด เป็นต้นโดยตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงานขาย/ ที่ปรึกษาด้านการขาย 2. ช่างสาขาต่างๆ (ช่างยนต์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล ฯลฯ) 3. ผู้จัดการ 4. เจ้าหน้าที่การตลาด 5. พนักงานบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 30 อาชีพ เช่น การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ การทำไอศกรีมมะพร้าวอ่อน การทำเค้าหน้าการ์ตูน การทำซูชิ การพิมพ์ภาพบนผ้า การทำกุ้งโสร่งการทำกระเป๋าผ้า การทำยาดมสมุนไพร การทำสร้อยข้อมือกะลามะพร้าว การเชื่อมเก้าอี้เอนกประสงค์ การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การจัดดอกไม้สด เป็นต้น มีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก นิทรรศการจากสถานศึกษา การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มบาติกยางกล้วย การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการ การแสดงสินค้าโอทอป 

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงาน ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มอาชีพที่ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน และได้สมัครงานกับนายจ้าง/ สถานประกอบการโดยตรง ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจกับแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป