​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 6 บริษัทจัดหางานฯ RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 6 บริษัท เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทดังกล่าว รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 6 บริษัท คือ

1. บริษัทจัดหางาน เอช อาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. 1255/2554 ตั้งอยู่เลขที่ 154/43 หมู่บ้านวรารมย์ ซอยราษฎร์อุทิศ 16 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดหางาน บิสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1528/2559 ตั้งอยู่เลขที่ 495 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ – ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

3. บริษัทจัดหางาน ดีสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1468/2557 ตั้งอยู่เลขที่ 129/205 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

4. บริษัทจัดหางาน อะต้า เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1562/2559 ตั้งอยู่เลขที่ 2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 11 ซอยบางนา – ตราด 25 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559

5. บริษัทจัดหางาน ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1518/2558 ตั้งอยู่เลขที่ 1558/178 ถนนสุขุมวิท 101/2 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559

6. บริษัทจัดหางาน พีพีดี ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1513/2558 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสิงหเดช ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพควรตรวจสอบข้อมูลของตำแหน่งงานและบริษัทที่จะไปทำงานให้รอบคอบก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร .1694