กระทรวงแรงงาน จัดใหญ่ “งานมหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562” หวังจุดประกายความคิดสร้างอาชีพอิสระ RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน “มหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562” Career For Sustainability 2019 หวังจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพอิสระและรับงานไปทำที่บ้านที่หลากหลายให้แก่ประชาชน และเพิ่มโอกาสให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ นำไปสู่การจ้างงานต่อไป

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562” Career For Sustainability 2019 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า งาน “มหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562” Career For Sustainability 2019 ในวันนี้ เป็นการจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพอิสระและรับงานไปทำที่บ้านที่หลากหลายให้แก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสและรายได้ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีงานทำทั้งในระบบการจ้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นจึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1. การนำผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กรมการจัดหางานให้การส่งเสริมสนับสนุนมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ รวม 6 ภาคทั่วไทย จำนวน 50 กลุ่ม/ราย  มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า  2) ประเภทเครื่องประดับ ตกแต่งและของที่ระลึก  3) ประเภทงานจักสาน เครื่องหนัง อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ  4) ประเภทอาหารและแปรรูปอาหาร  2. การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ  โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 45 อาชีพ เป็นประเภทงานฝีมือและงานประดิษฐ์ ประเภทอาหาร และการแสดงผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบ Food Truck เช่น ตำกะเตี๋ยว เจมส์ปัง 007 ขนมปังอบไอน้ำ กาแฟโบราณ  ไอติม 100 ล้าน และก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำข้น-ต้มยำ บางกร่าง  3. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างรายได้เทรนด์ใหม่ผ่านระบบออนไลน์” และ “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  4. บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบวัดบุคลิกภาพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ  5. การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  6. การแข่งขันเกมส์และตอบปัญหาเกี่ยวกับอาชีพชิงรางวัล 

“งาน “มหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562” ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการทำอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการได้เข้าถึงกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน/กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและได้เห็นทักษะฝีมือในการผลิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน อันจะนำไปสู่การว่าจ้างการผลิตชิ้นงาน หรือว่าจ้างผลิตสินค้า ระหว่างนายจ้างกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งกระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำโดยการทดลองปฏิบัติจริง ทำให้เกิดแนวคิดในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้าย