กรมการจัดหางาน เดินหน้าลุยจับต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ส่งกลับประเทศต้นทางกว่า 7,200 ราย RSS

 

     กรมการจัดหางาน บูรณาการร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง เดินหน้าลุยตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย พบกระทำผิด 7,826 คน ส่วนใหญ่เป็นเมียนมาส่งกลับประเทศต้นทาง 7,234 คน 

     (13 ส.ค.62) นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้เร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม กวดขันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยบูรณาการร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครองจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างจริงจัง เข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 12 สิงหาคม 2562 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 599,148 คน และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 7,826 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 4,832 คน รองลงมาสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1,316 คน ลาว 833 คน เวียดนาม 438 คน อื่นๆ 407 คน โดยได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 35,552,900 บาท ผลักดันส่งกลับ จำนวน 7,234 คน 

     ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หากผู้ใดพบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน