กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน RSS

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการขยายตลาดจำหน่าย และแหล่งเงินทุนเพื่อให้กลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กลุ่มย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 11 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษและสตรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า และหมวกที่ย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) มีแหล่งจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำหน่ายที่ตลาดนัดเซาะกราว และออกร้านจำหน่ายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สมาชิกมีรายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยกลุ่มฯ ตั้งเป้าเพิ่มรูปแบบการผลิตให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จะได้เข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งและจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป