กระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานไทยเข้าเป็นสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าในแต่ละฤดูกาล RSS

 

รองปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ราชอาณาจักรสวีเดน ที่ประชุมเห็นชอบให้แรงงานไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าแต่ละฤดูกาล หวังปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทยให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีรายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 - นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเยี่ยมคนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าที่ราชอาณาจักรสวีเดน นำโดย พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า จากการที่แรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในราชอาณาจักรสวีเดนในฤดูกาลนี้ ซึ่งมีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า (เบอรี่) สูงถึง 6,214 คน โดยมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2,000 คน ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาแย่งชิงพื้นที่เก็บผลไม้ป่า ประกอบกับในปีนี้สวีเดนเกิดสภาวะแห้งแล้งทำให้ผลไม้ป่าออกผลน้อย จึงเป็นเหตุให้แรงงานไทยที่มีแคมป์ทางภาคเหนือและภาคใต้เคลื่อนย้ายมาเก็บในภาคกลาง ซึ่งมีผลไม้ป่ามากกว่าภาคอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าไปเก็บผลไม้ป่าของคนงาน เป็นประเภทแรงงานตามฤดูกาล (Seasonal worker) จึงได้รับการประกันรายได้ตามกฎหมายสวีเดน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 21,533 โครนาสวีเดน หรือประมาณ 68,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562) ทำให้แรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากรายได้มากนัก แต่เพี่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูกาลหน้า กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมประชุมหารือกับ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ที่ประชุมในร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การป้องกันและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในราชอาณาจักรสวีเดน ข้อเสนอของสหภาพแรงงานสวีเดนที่เสนอให้แรงงานไทยสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานสวีเดน การควบคุมจำนวนแรงงานไทย (Seasonal worker) ไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของประโยชน์ที่แรงงานไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ และความจำเป็นในการควบคุมปริมาณแรงงานที่จะเข้าไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศดังกล่าว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทยทุกคนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีรายได้อย่างเหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมคนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าให้กับบริษัทผลไม้ป่า Blatand (บลาตัน) จำกัด โดยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคนงานไทยที่แคมป์เมือง Torpshammar (ท้อปแชมเมอร์) ซึ่งมีคนงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าจำนวน 150 คน และเยี่ยมคนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าให้กับบริษัท Polarica (โพลาลิก้า) จำกัด ที่แคมป์เมือง Skivsjo (สกิโช่) มีคนงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าจำนวน 122 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลว่า นอกจากจะต้องมีความขยันและอดทนต่อการเดินทางไปทำงานแล้ว ยังต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย และก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทำงาน ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0 2245 6712 โทร.สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  หรือเว็ปไซต์ www.doe.go.th