กระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยจาก ‘พายุโพดุล’ RSS

 

วันที่ 6 กันยายน 62 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล จำนวน 558 ชุด ซึ่งจะนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบึงงามพัฒนา ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดหาสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม  น้ำผลไม้ ขนม นมถั่วเหลือง แป้ง กระดาษชำระ สบู่ แชมพูสระผม ครีมอาบน้ำ พรมเช็ดเท้า ผ้าอนามัย น้ำยาล้างจาน ผ้าเช็ดหน้า และยาสามัญประจำบ้าน ดังนี้

1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สจจ.นครราชสีมา หนองคาย อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ เลย บึงกาฬ ชัยภูมิ ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ขอนแก่น และบุรีรัมย์

5.บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด