‘หม่อมเต่า’ เตือนแรงงานไทย หวั่นถูกหลอกไปทำงานสหรัฐอเมริกา สั่งตรวจสอบเข้มงวด RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หวั่นถูกหลอกจากสายนายหน้า และบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ย้ำ!! ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เกรงจะถูกหลอกลวงจากสายนายหน้า และบริษัทจัดหางาน ที่อ้างว่า นายจ้างที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการคนหางานไปทำงานในกิจการก่อสร้างโรงแรมและบ่อนคาสิโนเป็นจำนวนมาก โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานยังไม่มี  การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด 

 “จากการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนในเบื้องต้นว่า ขณะนี้ตำแหน่งงานที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยตรงยังไม่มีแต่อย่างใด และกรมการจัดหางานเองก็ยังไม่มีการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจัดหางานจัดส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นการไปทำงานบนเรือสำราญเท่านั้น จึงขอเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทจัดหางาน ชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่” นางเธียรรัตน์ ฯ กล่าว

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีคนหางานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เดินทางไปทำงานประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 476 คน เดินทางด้วยตนเอง 367 คน นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 52 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 57 คน และ Re-entry 2,117 คน ขณะนี้มีแรงงานไทยยังคงทำงานอยู่ 1,201 คน  ทั้งนี้ หากคนหางานต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน