ประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้บริหารกรมการจัดหางาน RSS

 

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ทำเนียบผู้บริหารกรมการจัดหางาน

1.ดาวน์โหลด https://1drv.ms/u/s!Aize2Jmvtp7xrh6lMDGDTjzm5-RF?e=br2XDb ทำเนียบผู้บริหารกรมการจัดหางาน

2.ดาวน์โหลด https://1drv.ms/u/s!Aize2Jmvtp7xrXeEhNDiHkAHw8Uu?e=4dl1PV รูปภาพผู้บริหารของกรมการจัดหางาน