ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง RSS

 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" โดยกรมการจัดหางานอยู่ในกิจกรรม ค้นหาตัวตน 

กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับเด็ก เยาวชน ซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมทั่วประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมการจัดหางานได้นำเสนอกิจกรรมการให้บริการของศูนย์ข้อมูลอาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ของกรมการจัดหางาน โดยให้บริการการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและความสนใจในอาชีพ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แบบทดสอบ IQ,EQ และการทำ Resume ซึ่งกรมการจัดหางาน ในส่วนกลางเด็ก เยาวชน สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์ข้อมูลอาชีพ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงานชั้น ๑๔ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ และในส่วนภูมิภาคใช้บริการได้ที่ ศูนย์ข้อมูลอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ https://happyschoolbreak.com/  หรือ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com