เคาะ ตำแหน่งงาน part-time กว่า 20,000 อัตรา ลงงาน “ดิลิเวอรี่”สร้างอาชีพ พร้อมรองรับความต้องการของประชาชน ช่วง Work from home RSS

 

เคาะ ตำแหน่งงาน part-time กว่า 20,000 อัตรา  ลงงาน “ดิลิเวอรี่”สร้างอาชีพ  พร้อมรองรับความต้องการของประชาชน ช่วง Work from home

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคาะ มาตรการของศูนย์บริการจัดหางาน Part-time เผย มีตำแหน่งงานว่าง part-time กว่า 28,363 อัตรา ขณะนี้ ต้องการพนักงานจัดส่งสินค้า (ดิลิเวอรี่) มากที่สุด 20,500 อัตรา เพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับลูกจ้างที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ พร้อมรองรับความต้องการของประชาชน ช่วง Work from home ยามวิกฤต  ยืนยัน กำลังเร่งหามาตรการ ช่วยเหลือ ให้สามารถจ้างงาน ได้มากขึ้น

 “งาน part-time ที่ต้องการ ในขณะนี้คือ 1.พนักงานจัดส่งสินค้า (ดิลิเวอรี่) 20,500 อัตรา 2.พนักงานคลังสินค้า 2,000 อัตรา 3.พนักงานบริการ 374 อัตรา 4.พนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา 5.พนักงานเสิร์ฟ 56 อัตรา 6.พนักงานครัว 55 อัตรา 7.พนักงานขาย 41 อัตรา 8.แคชเชียร์ 25 อัตรา 9.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20 อัตรา 10.ธุรการ 18 อัตรา  และอื่นๆ  รวมทั้งสิ้น 28,363 อัตรา โดยสิ่งที่กระทรวงแรงงาน ทำได้แล้วคือการตั้งศูนย์ฯ ทำได้เลย คือ  การจ้างงาน และทำอยู่ คือการเร่งหามาตรการช่วยเหลือให้สามารถจ้างงานได้มากขึ้น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผู้สมัครงาน และสถานประกอบการ สามารถใช้บริการจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th ซึ่งให้บริการหางาน ครอบคลุมทั้งงานแบบเต็มเวลา และ Part-time  แก่คนหางานทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ  โดยสถานประกอบการ ลงทะเบียน แจ้งความต้องการจ้างงาน รายละเอียดการจ้างงาน และอื่นๆ  ส่วนผู้สมัครงาน ลงทะเบียนสมัครงานและแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือกตำแหน่งงานว่าง หรือเลือกสถานประกอบการที่ต้องการ หลังจากที่ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานว่างแล้ว ระบบจะทำการ Matching (จับคู่) ว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรายใด โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการด้วยว่ามีผู้สมัครงานรายใดเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทนั้นๆ ทำให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการสามารถพิจารณาจ้างงานกันได้โดยตรง   

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย“ เบื้องต้นสถานประกอบการต่างๆ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการให้หยุดทำงานชั่วคราว หรือลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from home)  

เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการเลิกจ้าง หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างในด้านต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยากรณีถูกเลิกจ้าง มาตรการชะลอการเลิกจ้าง มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อลดภาระแก่นายจ้างในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในช่วงไม่มีการผลิต ”  อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time  ได้ที่ 1. ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน  2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

3. เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน