ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓ RSS

 

ประชาสัมพันธ์-แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓

สามารถโหลดสื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนฯ ได้ที่ลิ้งก์

https://drive.google.com/folderview?id=1RX9wc9BWFp-1lyLyjVCw7-8qBeuKjRi8