ไทย เร่งหารือกัมพูชา ดูแลแรงงานในช่วงสถานการณ์ช่วงโควิด RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน   เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้ประชุมหารือร่วมกับ   H.E. OUK Sorphorn เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย  ณ  สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย  เพื่อหารือในเรื่อง สถานการณ์แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย  และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชากลุ่มต่างๆ  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งประสงค์ให้แรงงานสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อเป็นการลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยัง ประหยัดค่าใช้จ่ายของแรงงาน  และยังช่วยให้นายจ้างและสถานประกอบการลดความวิตกกังวลว่าจะขาดแคลนแรงงานในส่วนภาคกิจการที่มีความจำเป็น 

“ ทางฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และเห็นควรที่จะมีการประชุมระหว่างกันของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Conference ต่อไป  นอกจากนี้ ทางฝ่ายกัมพูชายังได้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน ตลอดจนความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ” อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าว