กรมการจัดหางาน เติมเต็ม “ตู้แรงงานปันสุข” RSS

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเติมเต็มสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ ตู้แรงงานปันสุข” ในพื้นที่ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การเติมเต็ม“ตู้แรงงานปันสุข”ของกรมการจัดหางาน ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่มีความห่วงใยประชาชน และพร้อมอยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจัดทำตู้แรงงานปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถมารับสิ่งของที่ “ตู้แรงงานปันสุข” ซึ่งเป็นตู้แห่งการแบ่งปันน้ำใจ ได้ฟรี และหยิบแต่พอเพียง เพี่อเป็นการแบ่งปันและกระจายความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับของ อย่างทั่วถึง  ซึ่งจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

สำหรับ ผู้ที่สนใจส่งต่อน้ำใจผ่าน “ตู้แรงงานปันสุข” สามารถร่วมเติม เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นได้ เพราะยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุน