ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-โครงการบ้านเช่าทั่วไทย ให้เช่าบ้านราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ ในโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค RSS

 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-โครงการบ้านเช่าทั่วไทย ให้เช่าบ้านราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ ในโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่ 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/bd6a0b28614303903a56690c42bb40d6.pdf