แรงงาน แจง เมียนมา-โรฮิงญา ที่สะเดา ไม่ใช่แรงงานทำงานในไทย RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ส่ง เจ้าหน้าที่ สจจ.สงขลาตรวจสอบแรงงานเมียนมา-โรฮิงญาผิดกฎหมาย ที่หลบซ่อนอยู่ใต้สะพานใกล้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จ.สงขลา หลังนายจ้างปิดกิจการจากพิษโควิด – 19 ทำให้ไม่มีรายได้ พบ ไม่ใช่แรงงานทำงานในไทย 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงกรณีแรงงานชาวเมียนมาและชาวโรฮิงญา กว่า 25 คน หลบซ่อนอยู่ใต้สะพานใกล้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จ.สงขลา หวังมุดรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย หนีกลับประเทศเมียนมา เพราะ ถูกนายจ้างเลิกจ้างจากพิษโควิด – 19 ทำให้ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ไม่นิ่งนอนใจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจ.สงขลา ตรวจสอบทันที ซึ่งจากการ ตรวจสอบข้อมูลพบว่า แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย แต่นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากโควิด จึงต้องการเดินทางกลับประเทศเมียนมา โดยเดินทางผ่านประเทศไทย จึงไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานหรือมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

“กรมการจัดหางาน ให้ความสำคัญกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย และได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดย บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ

ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้าง ให้จ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตรงกับประเภทงาน และกับนายจ้าง หรือเงื่อนไขในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน และทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งห้ามทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ ผู้ที่พบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป” นายสุชาติฯ กล่าว