แรงงานภาคเกษตรเฮ เร่งเดินทางกลับไปทำงานอิสราเอล หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย RSS

 

อิสราเอลอนุญาตให้แรงงานไทย จำนวน 99 คน เดินทางกลับไปทำงานภาคเกษตร ตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC) หลังเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วย Re-entry Visa แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถกลับไปทำงานได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการอิสราเอลได้อนุญาตให้แรงงานไทย จำนวน 99 ราย ที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC) เดินทางกลับไปทำงานภาคเกษตร ตามความต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอล โดย PIBA ได้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้แก่แรงงานในการเดินทางเข้ารัฐอิสราเอลเป็นรายบุคคลแทนการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เคยเดินทางไปทำงาน และต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย นายจ้างในรัฐอิสราเอลจึงต้องการให้แรงงานไทย เดินทางกลับเข้าไปทำงานอีกครั้ง ทั้งนี้เพราะแรงงานไทยมีทักษะเป็นที่ต้องการ รวมทั้งประเทศไทยมีนโยบายการบริหารจัดการโรคโควิด-19 เป็นที่ยอมรับ “ รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอล ต้องแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานตามกฎหมาย ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนวันออกเดินทาง พร้อมซื้อประกันสุขภาพ และเมื่อเดินทางถึงอิสราเอลจะได้รับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศอิสราเอล

พร้อมเน้นย้ำให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลจะได้รับการอำนวยความสะดวก คุ้มครองสิทธิ ตลอดระยะเวลาจ้างงาน และยังสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากอิสราเอลมาปรับใช้ที่ประเทศไทยได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน